Prezydium

Skład Prezydium Podokręgu Lubliniec:

  • Krzysztof Olczyk - Prezes Podokręgu Lubliniec
  • Henryk Gorol - Wiceprezes ds. organizacyjnych i finansowych
  • Zygmunt Budzik - Wiceprezes ds. rozgrywek
  • Szymon Mlynek - Wiceprezes ds. szkoleniowych
  • Grzegorz Jaśkiewicz - Członek Prezydium ds. kontaktów z Kolegium Sędziów
  • Sebastian Radek - Członek Prezydium ds. rozgrywek młodzieżowych
  • Mirosława Minor - Członek Prezydium ds. rozgrywek młodzieżowych
  • Andrzej Kosytorz - Członek Prezydium ds. administracyjnych
  • Mirosław Kowalik - Członek Prezydium ds. administracyjnych i informatycznych