15/06/2020 21:50

Nabory na kursy trenerskie

Komisja Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że na portalu trenerskim PZPN24 otwarte są nabory na kursy trenerskie. 


W chwili obecnej można składać aplikacje na poniższe kursy:

  1. Śląski ZPN Kurs Grassroots C (Lubliniec)
  2. Śląski ZPN Kurs UEFA B Lubliniec (Pawonków)

Wymogi i dokumentacja w sprawie przyjęcia na dane kursy są zawarte w uchwale PZPN (w załączniku poniżej).

Wnioski na kursy trenerskie należy składać online za pomocą portalu PZPN24. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

#SiłaRegionu #TrenujBezpiecznie

Trener Koordynator 

mgr Mlynek Szymon

Tel. 793176423

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk           

13/06/2020 13:35

Projekt szkoleniowy "Trener+"

Śląski Związek Piłki Nożnej w reakcji na aktualne trendy w szkoleniu dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach piłkarskiej edukacji, rozpoczyna nowy projekt szkoleniowy "Trener+".

Projekt dedykowany jest dla Trenerów szkółek, klubów i akademii zrzeszonych w Śląskim Związku Piłki Nożnej.

Celem projektu jest edukacja Trenerów i przekazanie materiałów szkoleniowych, uwzględniających dobór środków adekwatnych do poziomu umiejętności i wieku zawodników. Tematyka szkolenia będzie dopasowana do kategorii wiekowych U8-U18, w aspekcie przygotowania techniczno-taktycznego.

4/06/2020 12:52

Zebranie Delegatów Klubów Podokręgu Lubliniec

Szanowni Delegaci!

Przypominam, iż Zebranie Delegatów Klubów Podokręgu Lubliniec odbędzie się w dn. 5 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 17.00 (I termin), 17.15 (II termin) w Restauracji "Antares" w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 79.

Prezes Podokręgu Lubliniec
Krzysztof Olczyk

2/06/2020 09:50

Zgłoszenia do rozgrywek - Gra poza unifikacją

Komisja Szkolenia Podokręgu Lubliniec przesyła zgłoszenia do rozgrywek oraz Program - Gra poza unifikacją, który chcemy wprowadzić od tej rundy.

1/06/2020 18:48

Puchar Polski

Finał Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Lubliniec pomiędzy: LKS RUCH Kochanowice a LKS SPARTA Lubliniec zostanie rozegrany w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 17:00 na boisku LKS SPARTA Tworóg w Tworogu przy ul. Powstańców nr 27.

1/06/2020 12:44

ZEBRANIE DELEGATÓW KLUBÓW PODOKRĘGU LUBLINIEC

Zebranie Delegatów Klubów Podokręgu Lubliniec odbędzie się 5 czerwca 2020 r. o godz. 17:00.

Strona 12 z 15