17/12/2020 10:03

KOMUNIKAT KOMISJI LICENCJI TRENERSKICH ŚLĄSKIEGO ZPN

Komisja Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że aby przedłużyć, bądź uzyskać Licencją Trenerską należy:

26/11/2020 22:41

Szkolenie Mobilnego AMO - Online

Zapraszamy na Szkolenia Mobilnego AMO w formie online:

Termin: 01/12/2020, 03/12/2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 20:00

Temat szkolenia teoretycznego: Intensywność

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i nowe rozporządzenia Rady Ministrów wszystkie szkolenia Mobilnej AMO od 26.10.2020 odbywają się w zmodyfikowanej formie.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (WYKŁAD) - realizowana jest w formie webinaru na żywo w programie Microsoft Teams.

Trenerzy, którzy zarejestrują się na szkolenie przez pzpn24 otrzymają link do szkolenia na dzień przed wydarzeniem.

14/11/2020 19:44

XII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju "ORZEŁ CUP"

W załączeniu plakat informujący o XII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju "ORZEŁ CUP".

12/11/2020 14:28

Komunikat Komisji Szkolenia. Meetingi trenerów online

W związku z odwołanymi konferencjami i warsztatami Śląski Związek Piłki Nożnej wychodzi naprzeciw potrzebom i serdecznie zaprasza trenerów piłki nożnej do uczestnictwa w meetingach trenerów online.

20/10/2020 12:10

Konferencja Trenerska oraz Warsztaty z Rozumienia Gry - odwołane wydarzenia

Konferencja Trenerska Podokręgu Lubliniec z dnia 26.10.2020 r. w Pawonkowie nie odbędzie się oraz Warsztaty z Rozumienia Gry z dnia 09.11.2020 r. w Lublińcu nie zostaną zrealizowane.

http://slzpn.katowice.pl/slaski/zpn/aktualnosci/4649/komunikat-komisji-szkolenia-slaskiego-zpn-odwolane-wydarzenia

Mlynek Szymon
Przewodniczący Komisji Szkolenia
Podokręg Lubliniec

19/10/2020 21:35

Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 października 2020 roku

Od dnia 26.10.2020 r. Biuro Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Biuro Podokręgu Lubliniec będzie otwarte dla klubów w następujących dniach: poniedziałek i czwartek w godzinach 8:00 – 15:00. W pozostałych dniach pracownicy będą pracować zdalnie lub w biurze – bez możliwości wizyt interesantów.

Strona 7 z 15