Podokręg

Wytyczne i zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego

15/07/2020 21:20

Poniżej dostępne są wytyczne i zalecenia dotyczące rozgrywek prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej w okresie stanu epidemicznego.