Komisja Szkolenia

Kurs trenerski - Grassroots C - Pawonków

8/02/2021 08:35
Na obiektach sportowych w Pawonkowie w współpracy z Klubem Sportowym Orzeł Pawonków odbył się kolejny zjazd kursu UEFA Grassroots C.
Kursanci byli podzieleni na grupy zgodnie z zaleceniami PZPN. Cały dzień rozpoczął się od treningu pokazowego prowadzonego przez Edukatora PZPN-
Robert Radek. Kursanci brali również udział w Kursie Pierwszej Pomocy oraz w zajęciach z Trenerem Edukatorem SLZPN - Damianem Galeją.

Na obiektach sportowych w Pawonkowie w współpracy z Klubem Sportowym Orzeł Pawonków odbył się kolejny zjazd kursu UEFA Grassroots C.
Kursanci byli podzieleni na grupy zgodnie z zaleceniami PZPN.
Cały dzień rozpoczął się od treningu pokazowego prowadzonego przez Edukatora PZPN - Robert Radek.
Grupą która uczestniczyła w zajęciach treningowych była drużyna Skrzata G1 Orzeł Pawonków.
W dalszej części również zgodnie z podziałem pierwsza grupa udała się na kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz udzielania pierwszej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora AED według międzynarodowych wytycznych dotyczących resuscytacji prowadzonej przez firmę
Vital Med Rzeszów i Panią Katarzyna Małodobry.
Dalsza cześć to wykład teoretyczny z trenerem Robertem oparty na szkoleniu dzieci i młodzieży w kategorii Juniora G - Skrzata.
Następnego dnia kursanci odbyli całodniowe szkolenie z Trenerem Koordynatorem SZLPN - Damianem Galeją.
 
Dziękujemy
 
KS Orzeł Pawonków
 
Gmina Pawonków
 
Szkoła Podstawowa w Pawonkowie.
 
Komisja Szkolenia Podokręgu Lubliniec
Przewodniczący / Trener Koordynator
Mlynek Szymon