19/01/2021 07:11

Informacje dotyczące półfinałowego Turnieju Halowego "INTERHALL" o Puchar Prezesa Śl. ZPN organizowanego w Podokręgu Lubliniec

W załączeniu przekazujemy wszystkie informacje oraz dokumenty związane z półfinałowym Turniejem Halowym "INTERHALL" o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN organizowanym w Podokręgu Lubliniec.

Turniej dla kategorii U12 oraz U11 odbędzie się w dniu 23.01.2021 w Lublińcu w godzinach 08.30-13.30 na Hali Sportowej Liceum im. Adama Mickiewicza, ul. Sobieskiego 22.

W załącznikach znajduje się harmonogram rozgrywek półfinałowych, wszystkie niezbędne dokumenty związane z organizacją turnieju i sytuacją epidemiologiczną w kraju.

UWAGA! wszyscy uczestnicy turnieju półfinałowego przyjeżdżają na godzinę zbiórki z wypełnionym kompletem dokumentów:

- załącznik nr 1 i 3 (wypełnia rodzic/prawny opiekun),
- załącznik nr 2 (wypełnia trener lub kierownik drużyny).

Przypominamy, że turniej odbywa się bez udziału publiczności.

12/01/2021 19:50

Zmarł Edward Woźny - Wiceprezes LKS UNIA LUBECKO, wieloletni działacz sportowy

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 11 stycznia 2021 r. w wieku 66 lat zmarł śp. Edward Woźny. Były pracownik Huty Zawadzkie, od 2015 roku - emeryt.

W latach 70-tych sportowiec i zawodnik Lubecka - jeden z trzech założycieli obecnej Unii Lubecko w 2017 roku, wybrany do zarządu pełnił funkcję wiceprezesa, aktywny działacz.

Brał czynny udział w budowaniu i rozwoju Unii Lubecko, uczestniczył we wszystkich pracach z tym związanych.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r.  (czwartek) o godz. 13:00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku.

Z powodu śmierci wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia całej Rodzinie zmarłego śp. Edwarda Woźny składa Prezes Krzysztof Olczyk wraz z członkami Prezydium Podokręgu Lubliniec oraz pracownikami.

10/01/2021 22:55

Podsumowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej "INTERHALL" - Młodzik D2 (U12) na szczeblu Podokręgu Lubliniec

W załączeniu podsumowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej "INTERHALL" - Młodzik D2 (U12) w Podokręgu Lubliniec.

Komisja Szkolenia Podokręgu Lubliniec
Przewodniczący Komisji Szkolenia / Trener Koordynator
Mlynek Szymon

10/01/2021 22:50

Podsumowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej "INTERHALL" - Orlik E1 (U11) na szczeblu Podokręgu Lubliniec

W załączeniu podsumowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej "INTERHALL" - Orlik E1 (U11) na szczeblu Podokręgu Lubliniec.
 
Komisja Szkolenia Podokręgu Lubliniec
Przewodniczący Komisji Szkolenia / Trener Koordynator
Mlynek Szymon

7/01/2021 21:25

Wytyczne i informacje dotyczące Halowego Turnieju Piłki Nożnej "INTERHALL" o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej

W załączeniu wytyczne i informacje dotyczące Turnieju o Puchar Prezesa na szczeblu Podokręgu Lubliniec.
 
Przewodniczący Komisji Szkolenia, Trener Koordynator
Mlynek Szymon

Strona 2 z 11