Podokręg

Projekt szkoleniowy "Trener+"

13/06/2020 13:35

Śląski Związek Piłki Nożnej w reakcji na aktualne trendy w szkoleniu dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach piłkarskiej edukacji, rozpoczyna nowy projekt szkoleniowy "Trener+".

Projekt dedykowany jest dla Trenerów szkółek, klubów i akademii zrzeszonych w Śląskim Związku Piłki Nożnej.

Celem projektu jest edukacja Trenerów i przekazanie materiałów szkoleniowych, uwzględniających dobór środków adekwatnych do poziomu umiejętności i wieku zawodników. Tematyka szkolenia będzie dopasowana do kategorii wiekowych U8-U18, w aspekcie przygotowania techniczno-taktycznego.


Szkolenie w formie warsztatów teoretycznych będzie się odbywało w podokręgach lub klubach. 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kontakt (mailowy bądź telefoniczny) z Biurem Podokręgu, na terenie którego znajduje się klub lub szkółka. Dane kontaktowe do kierowników biur znajdują się pod adresem: http://slzpn.pl/slaski/zpn/podokregi

Planowany start programu: od 15 czerwca 2020 r. 

Szczegóły programu: 

  • poprawa jakości szkolenia w szkółkach, klubach i akademiach piłkarskich
  • edukacja trenerów dopasowana do ich warunków i możliwości organizacyjno-sportowych
  • wskazanie najnowszych trendów w szkoleniu dzieci i młodzieży
  • przekazanie bezpłatnych materiałów szkoleniowych
  • wymiana myśli szkoleniowej

Realizacja programu oparta będzie na cyklicznych spotkaniach, w których prelegent w formie wykładu i warsztatów przedstawi najnowsze trendy w szkoleniu dzieci i młodzieży.

 

Ramowy harmonogram szkolenia:

Lp.

Tematyka

Czas

1

Ustalenie terminu spotkania z koordynatorem klubu.

 

2

Wykład: „realne środowisko treningu piłkarskiego”.

90 minut

3

Warsztaty: „realne środowisko treningu piłkarskiego”.

60 minut

4

Omówienie zajęć i analiza zajęć.

45 minut

5

Przekazanie materiałów szkoleniowych.

 

 

#SiłaRegionu #TrenujBezpiecznie

 

Pierwsze szkolenie odbędzie się dnia 25.06.2020 r.

Będą brali w nim udział trenerzy z klubów: Orzeł Pawonków, Akademia Sportowa Lubliniec, Sparta Lubliniec, Sporting Football Academy Lubliniec oraz gościnnie Nitron Krupski Młyn.

Więcej info u Trenera Koordynatora

Tel. 793176423

mgr Mlynek Szymon

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk