Podokręg

Zgłoszenia do rozgrywek - Gra poza unifikacją

2/06/2020 09:50

Komisja Szkolenia Podokręgu Lubliniec przesyła zgłoszenia do rozgrywek oraz Program - Gra poza unifikacją, który chcemy wprowadzić od tej rundy.


Kluby będą miały do wyboru czy zgłoszą drużynę do systemu gry w pełnych składach czy do systemu gry w składach zmniejszonych poza unifikacją (istnieje możliwość zgłoszenia drużyny do dwóch rodzajów rozgrywek). Proszę każdego z Prezesów o zapoznanie się z programem i przekazanie tego pliku do Koordynatora Klubowego w celu poinformowania wszystkich trenerów. Program będzie szeroko omawiany podczas wyborów dnia 05.06.2020 r.

Zgłoszenia do rozgrywek 2020/2021

Program - Gra poza unifikacją

Przewodniczący Komisji Szkolenia,
Trener Koordynator
mgr Mlynek Szymon

 

Prezes Podokręgu Lubliniec
Krzysztof Olczyk