Podokręg

Informacje dotyczące półfinałowego Turnieju Halowego "INTERHALL" o Puchar Prezesa Śl. ZPN organizowanego w Podokręgu Lubliniec

19/01/2021 07:11

W załączeniu przekazujemy wszystkie informacje oraz dokumenty związane z półfinałowym Turniejem Halowym "INTERHALL" o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN organizowanym w Podokręgu Lubliniec.

Turniej dla kategorii U12 oraz U11 odbędzie się w dniu 23.01.2021 w Lublińcu w godzinach 08.30-13.30 na Hali Sportowej Liceum im. Adama Mickiewicza, ul. Sobieskiego 22.

W załącznikach znajduje się harmonogram rozgrywek półfinałowych, wszystkie niezbędne dokumenty związane z organizacją turnieju i sytuacją epidemiologiczną w kraju.

UWAGA! wszyscy uczestnicy turnieju półfinałowego przyjeżdżają na godzinę zbiórki z wypełnionym kompletem dokumentów:

- załącznik nr 1 i 3 (wypełnia rodzic/prawny opiekun),
- załącznik nr 2 (wypełnia trener lub kierownik drużyny).

Przypominamy, że turniej odbywa się bez udziału publiczności.