Podokręg

KOMUNIKAT KOMISJI LICENCJI TRENERSKICH ŚLĄSKIEGO ZPN

17/12/2020 10:03

Komisja Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że aby przedłużyć, bądź uzyskać Licencją Trenerską należy:


  • poprzez portal pzpn24.pzpn.pl aplikować na Komisję Licencyjną Śląskiego ZPN,
  • umieścić na swoim koncie na pzpn24.pzpn.pl aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego ważny 180 dni,
  • umieścić wypełnione, uprzednio wygenerowane z systemu zaświadczenie antykorupcyjne,  
  • posiadać na swoim stanie 15 godzin certyfikowanego uczestnictwa w kursokonferencjach z ostatnich 3 lat.

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 Komisja Licencyjna będzie przyznawała licencje trenerskie na czas, uwzględniający brak możliwości uczestnictwa w konferencjach w bieżącym roku.

Informacja o przyznaniu licencji bądź odrzuceniu wniosku wraz z wysokością opłaty za licencję z danymi do przelewu zostaną przekazane drogą mailową, po weryfikacji wniosku.  

#SiłaRegionu #DziekSięWiedzą #TrenerPlus