Podokręg

Konferencja Trenerska oraz Warsztaty z Rozumienia Gry - odwołane wydarzenia

20/10/2020 12:10

Konferencja Trenerska Podokręgu Lubliniec z dnia 26.10.2020 r. w Pawonkowie nie odbędzie się oraz Warsztaty z Rozumienia Gry z dnia 09.11.2020 r. w Lublińcu nie zostaną zrealizowane.

http://slzpn.katowice.pl/slaski/zpn/aktualnosci/4649/komunikat-komisji-szkolenia-slaskiego-zpn-odwolane-wydarzenia

Mlynek Szymon
Przewodniczący Komisji Szkolenia
Podokręg Lubliniec