Podokręg

Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 października 2020 roku

19/10/2020 21:35

Od dnia 26.10.2020 r. Biuro Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Biuro Podokręgu Lubliniec będzie otwarte dla klubów w następujących dniach: poniedziałek i czwartek w godzinach 8:00 – 15:00. W pozostałych dniach pracownicy będą pracować zdalnie lub w biurze – bez możliwości wizyt interesantów.