Podokręg

Mecze bez udziału publiczności

16/10/2020 12:51

Informujemy o zmianach dotyczących organizacji wydarzeń sportowych.


W związku z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczącym obowiązujących od 17 października nowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w województwie śląskim w strefie czerwonej znalazły się: Miasta Częstochowa i Ruda Śląska oraz powiaty: bielski, cieszyński, częstochowski, kłobucki i żywiecki. Pozostałe miasta i powiaty są w strefie żółtej.

Jednocześnie przypominamy organizatorom, że wydarzenia sportowe mają się odbywać bez udziału publiczności, a uczestnicy obowiązani są do przestrzegania zaleceń.