Podokręg

Regulamin rozgrywek "Gra Poza Unifikacją"

21/09/2020 21:01
W załączniku znajduje się regulamin rozgrywek "Gra Poza Unifikacją".

Przypominamy:

1. Należy zgłosić zawodników do systemu Extranet.
2. Zawodnicy muszą mieć aktualne badania lekarskie.
3. W rozgrywkach od Skrzata G1 do Trampkarza C1 MOGĄ występować dziewczęta w dowolnej ilości, w roczniku maksymalnie 2 lata starszym niż przewidziano w danym poziomie rozgrywkowym.
4. W każdej kategorii wiekowej mogą występować dwa roczniki podane w regulaminie + dwa roczniki młodsze, np. Trampkarz C1 rocznik 2006-2007 + młodsi 2008-2009.
5. Przygotowujemy sprawozdanie tak jak na każdy mecz.
6. Zawody Juniora B1 i Trampkarzy C1 prowadzi Kolegium Sędziów Lubliniec. Jeżeli jakieś kluby są chętne do obsady zawodów od Skrzat G1 do Młodzik D1, przez sędziego z Kolegium Sędziów prosimy o informację. W innym przypadku cała organizacja zawodów spoczywa na gospodarzu. Sprawozdania dostarczamy do Podokręgu Lubliniec w ciągu 48h od zakończenia zawodów.